logo
Guangzhou Jinghe Plastic Products Co., Ltd.
주요 제품:마스킹 테이프, 마스킹 필름, 나노 테이프, 자동차 액세서리, 덕트 테이프
2YRSGuangzhou Jinghe Plastic Products Co., Ltd.